Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2016

Περιγραφή εργαστηρίου ψηφιακών πηγών

Εργαστήριο ψηφιακών πηγών

Οι ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο του φιλολόγου

2ος κύκλος εργαστηρίου
Ξεκινά τοΣάββατο 6 και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016,ο 2ος κύκλος του εργαστηρίου«Οι ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο του φιλολόγου»το οποίο οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος – Πανεπιστήμιο Harvardσε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας (ΣΦΑ). Ο δεύτερος, πιο εξειδικευμένος κύκλος, έχει σκοπό οι συμμετέχοντες στον πρώτο κύκλο φιλόλογοι να καλλιεργήσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους στις έννοιες ψηφιακός εγγραμματισμός (digitalliteracy) και πληροφοριακή παιδεία (ευχέρεια/επάρκεια στη χρήση των ψηφιακών πηγών γνώσης - informationfluency) μέσα από πρακτική εξάσκηση, έρευνα και χρήση των ψηφιακών πηγών. Η πρώτη ομάδα φιλολόγων του 2ου κύκλου, η οποία συστάθηκε από συμμετέχοντες όλων των εργαστηρίων του 1ου κύκλου, θα εμβαθύνει στην θεματική ενότητα τηςΙστορίας. Οι συμμετέχοντες έχουν ήδη ειδοποιηθεί από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και σύντομα θα ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι οι οποίοι θα συστήσουν άλλες ομάδες με …

Ετικέτες

Εμφάνιση περισσότερων