Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Σεμινάριο Moodle

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το σεμινάριο "Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle" στο Ναύπλιο.
Aιτήσεις γίνονται στη σελίδα http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2015
Πληροφορίες για το σεμινάριο θα βρείτε στη διεύθυνση http://e-learning.ilei.sch.gr/aitisi/2015/moodle2015-16.pdf