Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Λάρισα, 21 - 23 Οκτωβρίου 2016

Η Επιστημονική Ένωση για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής) και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (σχολή διοίκησης και οικονομίας) διοργανώνουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας με διεθνή συμμετοχή.
Πληροφορίες: http://synedrio.eepek.gr/