Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Συνέδριο: Η εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Αθήνα, 5 και 6 Νοεμβρίου 2016
Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφόρος Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,,,,,,,,
Το συνέδριο δίνει έμφαση και στοχεύει στην ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών μέσα από την ανάδειξη δόκιμων διδακτικών σεναρίων και καλών πρακτικών.
Αν ενδιαφέρεστε για υποβολή εργασιών, επιλέξτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://synedrio.edu.gr/index.html