Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Υπενθύμιση για το εργαστήριο "Ψηφιακές πηγές γνώσης" του Harvard

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Σαββατοκύριακο 5-6 Δεκεμβρίου 2015, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard και ο ΣΦΑ διοργανώνουν εργαστήριο με θέμα Οι ψηφιακές πηγές γνώσης και η συμβολή τους στο έργο του φιλολόγου.
Ανατρέξτε στη διπλανή στήλη Συνεργασίες ΣΦΑ με φορείς για περισσότερες λεπτομέρειες.